Právní doložka společnosti Sun Sport, s.r.o

Pro společnost Sun Sport, s.r.o. je maximální spokojenost zákazníků na prvním místě. Stejně velký důraz je kladen na ochranu soukromí a tedy osobních údajů, které uchováváme. Využíváme vysoké standardy ochrany dat, jako je šifrování, zabezpečení serverových místností a dodržování zásad ochrany dat.
Naše společnost je certifikována asociací Pro Elektronickou Komerci - APEK a Bezpečný nákup a Sdružením pro Obranu Spotřebitelů ČR - SAOP.
 
Ochrana osobních údajů
Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Společnost Sun Sport, s.r.o. je registrovaným správcem osobních údajů u UOOÚ pod evidenčním číslem 00036435. Veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám.
Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.
Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost Sun Sport, s.r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.
Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána na zálohovaných serverech v majetku společnosti, které nejsou sdíleny s aplikacemi třetích osob. Společnost Sun Sport, s.r.o. je ve smyslu § 5 odst. 5 zák. o ochraně osobních údajů oprávněna za účelem nabízení obchodu a služeb subjektu údajů jako správce jeho osobních údajů získaných v souvislosti se svojí činností použít jeho jméno, příjmení a adresu, e-mail a telefonní číslo.
Zákazník nemá oprávnění tyto informace v administrativním rozhraní. Tyto osobní údaje je možno na písemnou žádost zákazníka vymazat z databáze. Osobní údaje poté nesmí být dále uchovávány ani zpracovávány.
Veškerá e-mailová komunikace je zaznamenávána, pro případ že vzniknou jakékoliv nejasnosti. Každý uživatel má možnost sledovat komunikaci za jednotlivé objednávky v záložce můj profil. 
Copyright
Veškeré materiály publikované na webových stránkách společnosti Sun Sport, s.r.o., jsou chráněny autorským zákonem. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.
Jakákoli část webových stránek společnosti (zejména popisy ke zboží a fotografie či vyobrazení prodávaných produktů, rozdělení kategorií a parametrů) nesmí být zkopírována elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněna veřejnosti bez předchozího písemného svolení držitele autorských práv. Výjimku mohou tvořit tiskové zprávy, určené pro veřejnost.

Odpovědnost
Společnost Sun Sport, s.r.o., provozovatel portálu www.sunshop.cz upozorňuje, že informace na webových stránkách obchodů provozovaných na výše uvedené doméně jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné i technické nepřesnosti či jiné chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Společnost Sun Sport, s.r.o. může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu, a to i přesto, že všem těmto údajům věnujeme maximální pozornost a stále je aktualizujeme.
Společnost Sun Sport, s.r.o. nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací uvedených na jejích webových stránkách nebo z odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod.
Společnost Sun Sport, s.r.o. neposkytuje žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona poskytují dodavatelé výrobků a poskytovatelé služeb a pokud je to na webových stránkách jejích obchodů u takových výrobků a s lužeb výslovně uvedeno. Informace uvedené na webových stránkách společnosti Sun Sport, s.r.o. nelze vnímat jako návod pro výběr nebo prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro některý konkrétní účel a to ani v případě, kdy o takové vyjádření (prohlášení) požádal písemně. Vždy se jedná pouze o doporučení, konečná volba a posouzení vhodnosti výrobku je na uživateli.
 
 
1.1.2010
Sun Sport, s.r.o.